Data PSA [ng/ml]
Informazioni
Data chirurgia
Data inizio ormoni
Data fine ormoni
Data inizio RT
Data fine RT